Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

 

I henhold til § 3. stk 1 i Dansk Drage Klubs love indkaldes til ordinær generalforsamling:

 

Torsdag 6. Sep. 2018 kl. 19:00

i TV stuen på
Lakolk Camping, Lakolk Camping 2, 6792 Rømø

 

Med følgende dagsorden:

 

  1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
  2. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2017.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Valg af formand.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant for denne.
  8. Eventuelt.

 

Regnskab for 2017 fremlægges på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne.

Morten Rasmussen
formand