Generalforsamling 2021

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling

I henhold til § 3. stk 1 i Dansk Drage Klubs love indkaldes til ordinær generalforsamling:

torsdag 2. september 2021 kl. 19:00

i fælleslokale på

Rømø Familie Camping og Sommerhusudlejning
Vestervej 13
DK-6792 Rømø

Med følgende dagsorden:

  1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
  2. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2020.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Valg af kasserer.                          
  5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant for denne.
  8. Eventuelt.

Regnskab for 2020 fremlægges på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne.

Morten Rasmussen

formand