Page 6 - Rømø_drage_2011

Basic HTML Version

Torsten er til dagligt lærer på en dansk skole i
Sydslesvig, og har modereret Klubbens drage-
festival så langt jeg kan huske tilbage, og det
ville være utænkeligt for os uden ham.
Hans måde til at kommentere begivenhederne
på, hvor han slår om fra dansk til tysk, sådan at
tilskuerne hele tiden kan følge med, og hans
form for humor er enestående. Mange tak, Tor-
sten!
Natflyvning er et af de faste programpunkter,
også i år. Vejret var perfekt, og der var tilskue-
re som aldrig før. Jeg har set meget, men det
her var overvældende. Publikummet stod tæt
som sild i en tønde, og der var rigtig mange
drager med diodebelysning oppe på himlen. Jeg
tænker tilbage på den tid, hvor det hele var lidt
mere uskyldigt. Man syede noget refleksbånd
på sin drage, og den blev så belyst fra jorden af
via projektører. Og så var der nogle få drager,
der havde fastgjort nogle knæklys, og det var så
det. Lysdioder er det, man bruger i dag.
De mange tilskuere vil selvfølgelig også gerne
være med. Fra en salgsbod ved stranden kun-
ne man erhverve alverdens sjove lyseffekter
til at lege med. Der var mange, som benyttede
sig af muligheden og bidrog dermed til festlig-
hederne, som billedet ovenfor dokumenterer.
Søndag morgen afslørede så, at der har været
mange mennesker på området.
Igen var det dem, som frivillig har gjort en
kæmpe indsats for klubben, og som nu skulle
rydde nattens efterladenskaber af vejen. De er
der hele tiden og sørger for, at det hele glider,
uden at de få særlig opmærksomhed. Et stort
tak til dem, som mange gerne glemmer.
5
Mooaah! Jeg har set en UFO. Hold Kæft,
knægt, de findes ikke. Hvad siger du så?