Page 5 - Rømø_drage_2011

Basic HTML Version

At konkurrere er ligeledes en del af dragespor-
ten, også på Rømø. Dansk Drage Klub har
opretholdt traditionen med, at kåre vindere i
forskellige discipliner.
Fenja Deike Schott
fra Reinfelt i Tysk-
land vandt i konkur-
rencen bedste hjem-
mebygget børnedra-
ge, som hun helt har
bygget selv.
Den stolte far ses
her sammen med
hende, og det er
godt at have en vok-
sen på sin side.
Farmand er selvføl-
gelig selv vild med
drager, som det kan
ses på hans vest.
Claus Hansen, DK
fik 1. præmie for
sin konstruktion
Rolloplan Eddy
sammensætning.
Billedet tv.
Dommerne mente:
Spændende kon-
struktion med sim-
ple virkemidler.
Niels Keller fik en
3. placering for sin
sammenkobling af
4 Suruga-Daco
drager, som er ud-
smykket med moti-
ver fra en børnese-
rie.
Den anden præmie gik
til Wolfgang Fricke fra
Winsen an der Luhe D.
Hans drage er en
Edo-Dako, typisk for
alle sine mange styre-
snore, men forsynet
med et moderne design.
Best in Show! Igen,igen
Max Ubachs. Belgien.
Han havde lige afleveret
vandrepokalen fra sidste
år, så fik han den igen
for sin usædvanlige dra-
gekonstruktion. Han
kalder den for Hellcat.
Gruppefotoet hører med til de faste ritualer. Vo-
res tosprogede kommentator, Torsten, gjorte be-
givenheden med sine vittige bemærkninger eks-
tra interessant for såvel publikum som for aktø-
rerne og høstede smil og mange klapsalver. Han
er bare prof.
4