Page 2 - Rømø_drage_2011

Basic HTML Version

Rømø dragefestival 2011
Sommeren 2011 faldt på den 3. september!
Hvor heldig kan man være, efter de skuffelser,
vi måtte opleve siden årets begyndelse. 14 dage
før Rømø havde vi besøgt DMI´s hjemmeside
dagligt, og der kunne man se, at weekenden fra
den 2.-4. sept. tegnede godt. Og det holdt hele
vejen.
Lørdag morgen 10.30 ankom Conni og jeg på
øen. Allerede lige efter dæmningen kunne vi
spotte massevis af drager på himlen. Det var
ligesom om man var på stoffer. Man kunne ikke
vente til man var lige midt i begivenhederne.
Dansk Drage Klub havde lagt sig mægtig i tøj-
lerne. Klubteltet var bygget op, de flotte nye
banner gjorte helhedsindtrykket dobbelt så fest-
ligt, og klubbens hårde kerne sørgede for en
pæn velkomst.
Fotoet ovenfor er lidt sløret. Det er ikke fotogra-
fens skyld, men et fænomen, som kaldes for
havgus. Det kommer krybende ind fra vandet,
og hvis man er uheldig, kan det blive hængende
i lang tid. Vi var så privilegeret, at det forsvandt
efter godt en time.
Himlen var, som man kan se lidt sløret, tæt pak-
ket med vores ynglingslegetøj, drager.
En del af programmet var bamseudspring og
bolcheregn, og børnene ventede allerede utål-
modigt på at man kom i sving med det, særligt
fordi vores fantastiske speaker Torsten tospro-
get havde kaldt op over højtaler, at nu skulle
det være.
På billedet ses formand Morten og medhjælper
Kurt ved klargørelsen at dragefærgen, som
klubben har arvet efter min afdøde ven Kaj
Pedersen. Den har ikke været i brug i mere end
4 år og kommer nu endelig til sin ret igen.
Nu er jeg jo, som de fleste efterhånden ved,
ikke så godt til bens mere og må derfor lave
mine observationer fra vores basecamp af. Se
forside. Når jeg så opdager noget interessant,
tager det altid et stykke tid at komme derhen
hvor tingene sker. Af øjenkrog blev jeg op-
mærksom på en drage, som jeg troede var lavet
af et kulørt gardin. Det måtte jeg se nærmere
på. Mønstret var så småt at jeg var sikker på,
sådan noget kunne man ikke sy, medmindre
man var indsat på et fængsel, og dermed havde
oceaner af tid. Men, ham der havde lavet den
drage, havde hverken vandaliseret et gardin
eller været i fængsel.
1