Page 7 - Publikation1Rømø1991

Basic HTML Version

Det år var det lykkedes mig at få Elle-
hammer-dragen til Rømø. Mobilium i
Billund (findes ikke længere) var den-
gang så venlig at sende en veteran-
brandbil som transportmiddel for dra-
gen over til øen. Bilen i sig selv var en
attraktion for publikummet men tjente
også som reklamesøjle for Mobilium.
Dragen har en rygrad af en meget
kraftig bambusstang på over 4m og
har en spændvidde på 9m. Sejlet er af
tung mølledug. Hele konstruktionen
vejer enormt og er ikke sådan at flytte
rundt med.
Ellehammer-dragen er i dag opmagasine-
ret på Teknisk Museum i Helsingør.
7