Page 2 - Publikation1Rømø1991

Basic HTML Version

Denne fine kassedrage-konstruktion
blev bygget af Hans-Joachim Korn-
stedt fra Berlin. I cirklen øverst på bil-
ledet er daværende turistchef for Rø-
mø (Rita) med i den gruppe, som skul-
le vurdere dragerne som deltog i kon-
kurrencerne.
Dragen på fotoet er en såkaldt Jang-
gaan-drage, som har sin oprindelse på
Bali. I Wolfgang Schimmelpfennigs
dragebog ”Hobby Drachen, bauen und
steigen lassen, forlag Falken, udgave
1987-88 finder du en byggevejledning.
Det er den første plakat som DDK selv
nogensinde har fået lavet. Årene efter
kom der en plakat hver gang til Rømø-
festivalen, altid med nye motiver.
2