Page 11 - Publikation1Rømø1991

Basic HTML Version

Hold da helt op! Hvor var vi dog unge i
1991. Klubbens bestyrelse i sine unge
år: Stella og Jørn og Dennis og mig
selv.
Billederne i publikationen er ikke altid
de skarpeste. Delvist er de indscannet
fra over 20 år gamle fotos eller negati-
ver, som tidens tand har sat sine spor
ved.
Det vigtigste er, at de nu er gemt sik-
kert i computeren, og dermed kan be-
vares.
Motivationen for udgivelsen af dette
hæfte er, at vise den tekniske kunnen
og brug af materialer dengang i 1991.
Forfatter: Peter Petersen, udg. Feb.12
Fotos: Peter Petersen
og Michael Werner
Mail: peter.bork@live.dk
Jeg er medlem i DANSK DRAGE KLUB og stiller mine pub-
likationer til rådighed til offentliggørelse på klubbens
hjemmeside. Disse rettigheder er kun givet til
DDK.
Det er min plan, at udgive en hel serie af
slagsen, fra dengang og nu. At have infor-
mation om dragernes historie, ejermæn-
dene og events vil forhåbentlig styrke in-
teressen for vores hobby. Mangfoldighe-
den af mulighederne bliver tydeliggjort
og viser en verden frem, som mange ikke
vidste eksisterer, og det i mange år.
11