Page 3 - Dragefestival Randers 2011.pub

Basic HTML Version

For at snakke opmærksomhed om vores hob-
by: Når man vil tiltrække publikum og der-
med nye interesserede for drageflyvning er
man nødt til at gøre sig synligt i dagspressen
eller som i Randers, benytte sig af den kends-
gerning at der er Randers festuge med de
mange tiltag der er ved sådan en lejlighed.
Jeg snakkede med klubbens formand om det
og fik at vide at der var en meget lille interes-
se fra byfestens ledelse at involvere dragefe-
sten i deres publikationer og henvendelsen til
dagspressen havde heller ikke givet resultat.
En kedelig oplevelse, især fordi det altid er
klubbernes ildsjæle der må holde for. Det kan
tage pusten fra dem. Det er nok det samme i
alle klubber.
Det kun som sidebemærkning. Jeg har hyg-
get mig gevaldigt, selv om der ikke rigtig var
publikum tilstede. Det kunne have været
skægt og have smittet nogle tilskuere med
drageviruset, som man selv er befængt med.
Jeg er ikke kommet alene til Randers for at
berette om denne begivenhed, men også for
at afprøve min nyeste drage, som jeg først
blev færdig med at bygge fredag aften
kl.18.00, en Delta på 4x2,4m.
2
Der har været mange slags drager på himlen,
store som små. Alle afskygninger af vores fæl-
les hobby har været repræsenteret. Folkene har
vist kreativitet og opfindsomhed fra dens bedste
side og der har været mange konstruktioner som
jeg ikke har set før. Det glæder mig.
Når man er rigtig heldig møder man skabelser,
som man kender dem fra gamle dage og som
man kun har mødt i Randers, og de er der stadig
uden de er blevet kopieret, sådan at man ser
dem alle vegne. Eksemplet herfor ser du på bil-
ledet nedenfor.
Conni og jeg har taget mange billeder her i Ran-
ders og de fleste bliver lagt ud på DDK´s hjem-
meside. Vi havde en positiv oplevelse, og det
er det, det hele handler om. Jeg ønsker mig
varmt, at flere kunne dele denne følelse med os,
og håber samtidig at kunne levere et bidrag med
min beretning herom.
Altid god vind!!!!
Peter Petersen