Page 2 - Dragefestival Randers 2011.pub

Basic HTML Version

Indtryk fra Randers Drageklubs dragefest den 20.aug.2011
Det var med stor forventninger min kone Conni
og jeg tog af sted fra Bork ved Ringkøbing Fjord
til Randers. Før i tiden kom jeg hvert år over til
denne begivenhed, men måtte pga. en hjerne-
blødning opgive mit hobby, dragebyggeri og
flyvning.
I 2008 begyndte jeg igen og blive aktiv. Fanø og
Rømø trak. Mit bevægelsesapparat er dog gen-
nem slidgigt så meget sat ud af spillet, at jeg kun
i begrænset omfang kan sætte drager op, med
mindre jeg har hjælper til rådighed. Men bygge,
det kan jeg stadig.
Vi ankom til Randers omkring kl. 10.30. Vejret
var rimeligt dog blev vi budt på elevator-vind.
Klubbens formand, Jørn Riis, var meget ked af,
at Skov– og Naturstyrelsen ikke havde slået
ukrudtet ned på den gamle militær-øvelsesgrund,
men de enorme regnmængder, som også Randers
havde været plaget af, gjorte det umuligt. Det var
kedeligt nyt for arrangøren. Drageflyvere er et
sej folkefærd.
Sammen med de skiftende vindhastigheder og
den høje vegetation kunne det være noget af en
opgave at få sin drage til vejrs.
Klubben havde lagt sig mægtig i tøjlerne for at
servicere de mange tilrejste dragefolk. De fleste
af dem kender jeg fra før i tiden, men havde i
starten problemer med at genkende dem, fordi
der var gået så mange år, og at huske navne har
aldrig været min styrke. Sorry!
Der var også en enkelt tysk deltager, som er
kommet til denne dragefest i mange år. Det siges,
at han en gang har været kæreste med en af klub-
bens kvindelig medlemmer..
1
For at komme tilbage til serviceringen, var der
selvfølgeligt sørget for en toiletvogn og et stor
telt til fælles brug. Mange af deltagerne var
kommet fredag, den 19. og havde deres Cam-
pingvogn med til overnatning og de blev også
til søndag, den 21. Min kone og jeg var der
kun om lørdagen.
I øjne faldende var det høje niveau som drage-
bygning er landet på siden jeg selv har været
aktiv dragebygger. Uskyldigheden fra den-
gang var ikke længere synligt.
Man må dog bemærke, at det er de samme
entusiaster, som er aktive, og det er åbenbart
besværligt at sørge for mere interesse i den
brede befolkning. Det er ikke svært at lære
dragebyggeriet. Der er mange som gerne vil
hjælpe med det. Alle kan lære at bruge en sy-
maskine og mange rundt om i klubberne ville
være stolte af, at kunne give deres kærlighed
for dette hobby vider til nye dragevenner.
Danmark er velsignet med de bedste flyveom-
råder i hele verden med de enorme kyststræk-
ninger vi har.