Page 9 - Løjt-Land 1989

Basic HTML Version

Jørn har reddet min fest dengang. Jeg
var simpelthen naiv. Jeg er taknemlig
for det, og at han har indført mig i en
verden, jeg ikke havde nok kendskab
til.
Tekst og billeder: Peter Petersen
Udgave februar 2012
Mail: peter.bork@live.dk
Jeg er medlem i DANSK DRAGE KLUB og stiller mine publi-
kationer til rådighed til offentliggørelse på klubbens
hjemmeside. Disse rettigheder er kun givet til
DDK.
Kvaliteten af billederne er ikke godt.
Jeg har kun negativer fra den tid, som
jeg har scannet så godt jeg nu kunne.
For mig er det vigtig, at kunne doku-
mentere den tid for at vise forløbet i
dragesportens udvikling. Og så kan
det jo være, at nogle kan genkende sig
i denne publikation eller i en af de an-
dre af slagsen, som der er: Randers
2011, Rømø 2011, Stolk 2011, Kiel
1991, Damp 1991 og Rømø 1991. Du
vil finde dem på DDK hjemmeside.
Det er min plan at udgive yderligere do-
kumentationer som vedrører vores dejli-
ge hobby til inspiration for den nysgerri-
ge og den der vil vide mere.
Man kan altid bruge nyt viden for at ud-
vikle sig og få indsigt i en ny verden. Må-
ske får man lyst til selv at gå i gang.
9