Page 6 - Dragefest Kiel 1991

Basic HTML Version

Denne store Cody er en del af Alfons Car-
stens Manlifting-system. Jeg har set Alfons i
1989 på Fanø flyve dette system, hvor han
selv blev løftet op i en højde på over 50m.
Forrest står den store kurv i hvilken Alfons
blev løftet på Fanø. I baggrund en lille kurv
med en dukke af Samuel Franklin Cody som
er opfinderen til systemet i omkring 1900.
Alfons Carstens er en Showman lige som Co-
dy var det. En del af jer kender ham sikkert
fra drageauktionen i ridehallen på Fanø.
Det var forresten et team fra Holland som
før Alfons havde bygget en Cody-Manlifting-
System. Ved et forsøg styrtede systemet ned
og manden i kurven blev slået ihjel.
Det sker ofte på dragefester, at der mangler
vind. Steffan Schneider, indehaver af Forretnin-
gen ”Höhenflug” i Kiel (rød trøje) er i gang med
at tilrigge en model-varmluftballon.
Køn var den ikke, men det er da god underhold-
ning for publikummet og sørger for at folket
ikke føler trang til at forlade festlighederne i
utide.
Detlef Bannier D med sine Aeroskulpturer, er
ikke længere blandt os. Hans vidunderlige luft-
skabninger har sørget for, at særlig de yngste
tilskuere var ellevilde. Han skiftede dem ud hele
tiden og kunne vælge blandt 10-15 stk.. Jeg har
mødt ham på næsten alle dragefester i udlan-
det, bare ikke her i Danmark.
6