Page 2 - Dragefest Kiel 1991

Basic HTML Version

Brasilien ligger syd fra Kiel ved den slesvig-
holstenske østersøkyst, i et område ved
Schöneberger Strand. Den årlige dragefest
blev organiseret af drageklub ”Kiel oben” og
dragebutikken HÖHENFLUG. Desværre eksi-
sterer festen ikke længere, ligesom drage-
klubben er gået i opløsning.
Min afdøde ven Boje Nikkelsen, som mange
af DDK´s medlemmer kender, passerer her
forbi drageklub ”Kiel oben´s” klubbanner,
som ligger hen over et telt. Flyvearealet ligger
på en dige som beskytter området mod høj-
vand.
Dragefester med indbudte dragefolk, også fra
udlandet, koster en del penge. Derfor er det
godt med sponsorer. Det lokale dagblad
”Kieler Nachrichten” var en af dem, lige som
elektronikkæden ”Schauland” og ”Sony”. I
Tyskland har man som tradition, at den slags
festligheder bliver overrislet med musik, og
en speaker forklarer publikummet uafbrudt,
hvad der sker af opvisninger fra de indbudte
drageaktører. Der kommer en del tilskuer,
som gerne vil lære noget.
På denne måde var ”Schauland” synlig.
At det hele foregik på en dige, tydeliggør
dette billede. Jørgen Møller Hansen fra Århus
har plantet sine banner på toppen.
2