Page 11 - Dragefest Kiel 1991

Basic HTML Version

Forfatter og fotograf: Peter Petersen
Udgave februar 2012
Mail: peter.bork@live.dk
Jeg er medlem i DANSK DRAGE KLUB og stiller mine pub-
likationer til rådighed til offentliggørelse på klubbens
hjemmeside. Rettighederne er kun givet til DDK.
Dragebutikken HÖHENFLUG fra Kiel, som var
medarrangør, har her opbygget sin salgsbod,
og der var livlig interesse for at erhverve dra-
ger og tilbehør. Ved de øvrige billeder (side
5+6) kan den opmærksomme betragter få
øje på, at der var sørget for stadepladser
med mad og drikke. Det hjælper med til at
nedbringe omkostningerne i form af afgifter.
Billederne i publikationen er ikke de skarpe-
ste. Det skyldes at jeg har indscannet dem
fra over 20 år gamle negativer, som tidens
tand har sat sine spor ved. Selv om jeg har
prøvet at efterbearbejde dem, må jeg nøjes
med denne kvalitet.
Det vigtigste er at de nu er gemt sikker i
computeren, og dermed kan bevares.
Motivationen for udgivelsen af dette hæfte
er at vise det tekniske formåen og brug af
materialer dengang i 1991.
Det er min plan, at udgive en hel serie af slag-
sen, fra dengang og nu. At have information
om dragernes historie, ejermændene og events
vil forhåbentlig styrke interessen for vores hob-
by. Mangfoldigheden af mulighederne bliver
tydeliggjort og viser en verden frem, som man-
ge ikke vidste eksisterer, og har gjort det i man-
ge år.
Min egen interesse begyndte i 1988 og siden
har jeg dyrket det.
11