Page 10 - Dragefest Kiel 1991

Basic HTML Version

Som på alle dragefester på den tid, var der
også her opvisninger med stuntkites, på bil-
ledet ses Silent-Darts. I forgrunden ligger en
Rokkaku med et logo fra min ven Mac fra
Flensborg. Nedenunder et billede af en For-
ce 10, den tids største styrbare drage.
3-D stjerner havde mange dragebyggers interes-
se og der blev bygget nogle, som var mere end
dobbelt så store som den her. Før nævnte Till
Krapp har bygget de helt store af slagsen, og er
særlig kendt for fremstilling af det centrale sam-
lestykke som man ikke kunne købe i handlen.
10