Page 5 - Berlin Hoppegarten

Basic HTML Version

Den canadiske sanger Leonard Cohen
havde vel heller ikke regnet med at
han ville pryde en drage med sit ansigt.
Allerede for 20 år siden var kvalitetsni-
veauet bland dragebyggere meget højt.
At bygge flyvemaskine-dragemodeller
har al d været en specialitet for folket i
Berlin.
5