Page 11 - Berlin Hoppegarten

Basic HTML Version

Vores vært, Axel, ses her i allerhøjeste
koncentra on, i færd med, hvad vi alle
sammen bliver udsat for en gang imel-
lem. Berlin har været en rig g god ople-
velse, og jeg er ked af, at jeg har mistet
forbindelse netop l Axel.
Tekst og billeder: Peter Petersen
Udgave maj 2012
Mail: peter.bork@live.dk
Jeg er medlem i DANSK DRAGE KLUB og s ller mine pub-
lika oner l rådighed l offentliggørelse på klub-
bens hjemmeside. Disse re&gheder er kun givet
l DDK
Alle billeder i denne publika on er en-
ten indscannet fra papirbilleder eller
nega ver. Det vil al d give dårligere re-
sultater end digitale billeder. Og så har
den også sat sine spor. Det vig gste
er, at man nu kan bevare billedmateria-
let.
Jeg har planlagt mange flere af den
slags publika oner. Måske kan nogle af
jer genkende noget af det viste.
Der er allerede udkommet følgende be-
retninger:
DRAGEFEST PÅ LØJT-LAND I 1989
DAMP (D) 1991
KIEL-BRASILIEN (D) 1991
FANØ 1991
2. INTERN. DRAGEFEST RØMØ 1991
RANDERS DRAGEFEST 2011
22. INTERN. DRAGEFEST RØMØ 2011
4. BØRNEDRAGEFEST STOLK (D) 2011
Og så denne publika on
BERLIN HOPPEGARTEN (D) 1992
11