Page 1 - Berlin Hoppegarten

Basic HTML Version

Berlin 1992
Billeder fra det 9. interna onale dragefes val i Berlin.
En fotoreportage af Peter Petersen